CENA MESTA PRE VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU

20. februára 2020 (štvrtok)

Foto: © Vladimír Veverka