Vyberte stranu

PODUJATIA
K 30. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE
V BANSKEJ BYSTRICI

11. novembra 2019 (pondelok)

KĽÚČOVÉ MOMENT(K)Y

Výstava 12-tich veľkoplošných fotografií z Novembra´89, ktorá potrvá do 19. 11. 2019. Prezentuje jeden z najpublikovanejších záberov s transparentom Vitaj sloboda, ktorý pochádza z generálneho štrajku Banskej Bystrici. Niektoré fotografie boli objavené v súkromných archívoch iba v tomto roku a sú publikované po prvýkrát v histórii.
Priestorová inštalácia, Námestie SNP, Banská Bystrica

13. novembra 2019 (streda)

POCTA IVANOVI PALÚCHOVI

18.00 hod.
Vystúpenie žiakov ZUŠ J. Cikkera a premietanie filmu s Ivanom Palúchom.
kinosála Múzea SNP, Kapitulská 13, Banská Bystrica

14. novembra 2019 (štvrtok)

POCTA IVANOVI PALÚCHOVI

18.00 hod.
Luk královny Dorotky – poviedkovo-historický film Jana Schmidta podľa
predlohy Vladislava Vančuru (1970).
kinosála Múzea SNP, Kapitulská 13, Banská Bystrica

15. novembra 2019 (piatok)

KĽÚČOVÉ OKAMIHY

17.00 hod.
Otvorenie interaktívnej výstavy dobových dokumentov a predmetov z obdobia Nežnej revolúcie v Banskej Bystrici. Na desiatich výstavných paneloch si môžete pripomenúť ako občania postávali v nekonečných frontách, prečítať si tajné správy banskobystrickej Štátnej bezpečnosti, prezrieť si repliky dobových plagátov a vzhliadnuť jedinečné a dosiaľ nepublikované fotografie. Pozor, budete sa pohybovať iba za plotom, aby ste neunikli prísnemu dohľadu príslušníka Verejnej bezpečnosti! Na záver navštívite kanceláriu Verejnosti proti násiliu, kde môžete na písacom stroji vytvoriť protištátne heslo a absolvujete aj náročný „magnetický“ test.  Po jeho zvládnutí získate v informačnom centre nežnú odmenu. Súčasťou výstavy budú aj inštalácie študentov Akadémie umení. Výstava potrvá do 1. decembra 2019.
foyer Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

ČÍRA RADOSŤ

19.00 hod.
Prvá premiéra projektu, ktorý spája tvorivú energiu umeleckého súboru a detských tanečníkov.
Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, Banská Bystrica

16. novembra 2019 (sobota)

ČÍRA RADOSŤ

16.00 hod.
Druhá premiéra projektu, ktorý spája tvorivú energiu umeleckého súboru a detských tanečníkov.
Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica

KĽÚČOVÉ NÁMESTIE
November ´89 v Banskej Bystrici

17.00 hod.
Slávnostné uvedenie knihy, ktorá podrobne mapuje revolučné dianie v meste od 17. novembra 1989 do slobodných volieb v júni 1990. Publikácia prináša na 256-tich stranách podrobné informácie o každodennom dianí vo vtedajšom Československu a zároveň v Banskej Bystrici. V druhej časti knihy si môžete prečítať autentické svedectvá, názory a spomienky aktérov vtedajších udalostí v Banskej Bystrici – vedúcich predstaviteľov Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu, štrajkujúcich študentov, protestujúcich občanov, aktivistov, novinárov, predstaviteľov vtedajšej štátnej moci i príslušníkov Štátnej bezpečnosti.  Kniha obsahuje množstvo dosiaľ nepublikovaných fotografií a dokumentov. Súčasťou programu bude predpremiéra televízneho dokumentu banskobystrického štúdia RTVS pod názvom Rýchlikom za slobodou.
Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

ŽENY NOVEMBRA

18.00 hod.
Prezentácia knihy politologičky Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 1989 spojená s diskusiou a scénickým čítaním diel venujúcich sa účasti žien v politike. Podujatie sa koná v rámci Noci divadiel.
Zuzana Maďarová je výskumnou pracovníčkou na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a dlhoročnou spolupracovníčkou feministickej organizácie ASPEKT. Venuje sa skúmaniu politickej subjektivity žien v histórii i súčasnosti, rodovým aspektom politickej komunikácie a demokracie. Zviditeľňuje účasť žien na Nežnej revolúcii. Zároveň reflektuje spôsoby individuálneho a kolektívneho rozpamätávania sa. Jej kniha Ako odvrávať novembru 1989  – rodové aspekty pamäti odvráva zjednodušujúcim tendenciám prezentácie Novembra a volá po rôznych spôsoboch počúvania a rozprávania príbehov o tejto zlomovej súčasti našej histórie. Hostky večera: Zuzana Maďarová, Jana Cviková, Alexandra Ostertágová.
Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

KONCERT K 30. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE

19.00 hod.
Vokálny koncert laureátov Medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej.
Účinkujú: Cécile Achille, Ana Cernicova, Zuzana Weiserová, Karolina Filus
Dirigent: Igor Bulla
Spoluúčinkuje: orchester Štátnej opery
Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica

17. novembra 2019 (nedeľa)

89

11.00 hod.
Dve výstavy na jednom mieste. Študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici reagujú na Nežnú revolúciu. Andrea Laková vystavuje súbor fotografií a Martin Pisko predstavuje zvukovú inštaláciu. Výstava bude otvorená denne od 11.00 do 17. 00 hod.a sprístupnená do 17. 12. 2019.
Hodinová veža, Námestie SNP, Banská Bystrica

POCTA VEREJNOSTI PROTI NÁSILIU

16.00 hod.
Odhalenie pamätnej tabule na niekdajšom sídle krajského Koordinačného
centra Verejnosti proti násiliu za účasti členov koordinačného výboru VPN.
Národná 6, Banská Bystrica

SUPERAR – ZA SLOBODU

16.30 hod.
Vystúpenie veľkého detského speváckeho zboru Superar s programom k Novembru ´89.
Hlavné pódium, Námestie SNP, Banská Bystrica

KĽÚČOVÁ JE SLOBODA!

17.00 hod.
Stretnutie občanov, osobností Novembra a ich mladých nástupcov, ktorí si odovzdajú pomyselné kľúče k slobode. Míting slobodných ľudí spojený s hudobnými vystúpeniami a zaujímavou videoprojekciou.
Námestie SNP, Banská Bystrica

ODKRÝVANIE II

19.00 hod.
Znovuodhalenie zrekonštruovaného pamätníka Jánovi Langošovi – Odkrývanie.

Ján Langoš bol disident, politik, zakladateľ a prvý riaditeľ Ústavu pamäti národa. 15. júna 2013, presne na siedme výročie jeho tragickej smrti, slávnostne odhalili v záhrade Benického domu v historickom centre Banskej Bystrice pamätník s názvom Odkrývanie. Má podobu žulového stola. Navrchu má posúvateľné štvorcové platničky, pod ktorými je ukrytý nápis: „Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať“. Vzhľadom na to, že viaceré platničky boli poškodené, Mesto Banská Bystrica dalo pamätník zrekonštruovať.
Záhrada – CNK, Benického pasáž – Nám. SNP 16, Banská Bystrica

DEMOKRACIA: AKO SI SPRAVÍŠ, TAK MÁŠ

19.15 hod.
Priestorová inštalácia na počesť novembrových udalostí v roku 1989.
Záhrada – CNK, Benického pasáž – Nám. SNP 16, Banská Bystrica

21. novembra 2019 (štvrtok)

(R)EVOLÚCIA?

19.00 hod.
Dialóg chce spojiť rozličné generácie obyvateľov mesta Banská Bystrica, ktorí budú zdieľať svoje pocity, názory a skúsenosti s Nežnou revolúciou a demokraciou, ktorá po nej prišla a tiež hľadať poučenie, inšpiráciu a múdrosť pre demokraciu budúcnosti.
Jazz klub U Francúza, Horná 12, Banská Bystrica

25. novembra 2019 (pondelok)

O DEMOKRACII

17.00 hod.
Diskusia pre širokú verejnosť zo série pravidelných podujatí Univerzita mestu, mesto univerzite.
Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

27. – 28. novembra 2019 (streda – štvrtok)

DEMOKRACIA V OHROZENÍ?

Šiesty ročník ľudskoprávneho fóra HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste.
HUMAN FORUM 2019 sa bude venovať voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia. Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredo-východná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Signalizuje to, že sme stratili záujem o veci verejné? Znamená to, že nám už nezáleží na tom, kto nás bude reprezentovať? Alebo to svedčí o strate dôvery v politikov a znechutení občanov z politického diania? Prečo rastie podpora antisystémových a extrémistických strán a hnutí? Ako inak chceme zabezpečiť chod demokratickej spoločnosti, keď nevyužívame jej elementárny nástroj – slobodné voľby?
(zdroj: www.humanforum.sk)

Koná sa na rôznych miestach v Banskej Bystrici

29. novembra 2019 (piatok)

SPOMIENKA NA MAREKA

11.00 hod.
Odhalenie pamätnej tabule Marekovi Frauwirthovi, ktorý študoval v našom meste.

Marek Frauwirth (8. novembra 1911 Zakopane – 17. novembra 1939 Praha) bol Slovák židovského pôvodu, ľavicový aktivista a nediplomatický pracovník na slovenskom konzuláte v Prahe. Stredoškolské štúdium absolvoval Marek Frauwirth na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Po krátkom pobyte v Bratislave, pokračoval na jeseň roku 1939 v štúdiu na Vysokej škole obchodnej v Prahe. V tom istom čase získal miesto nediplomatického pracovníka na slovenskom konzuláte v Prahe. S vedomím konzula Pavla Bujňáka a pod krycím menom „ing. Marek“ sa podieľal na vydávaní falošných pasov. Poskytovali ich aj Židom a odbojárom, ktorí potrebovali vycestovať za hranice Protektorátu Čechy a Morava (cestovali väčšinou tzv. „Balkánskou cestou“ cez Belehrad). Zároveň sa Marek Frauwirth zapojil do roznášania odbojových letákov a protinemeckých tlačovín. V deň pohrebu študenta Jana Opletala (15. novembra 1939) stratil alebo pravdepodobne niekde zabudol aktovku, v ktorej mal protinacistické letáky. Na základe tohto nálezu bol v skorých ranných hodinách o dva dni neskôr (17. novembra 1939) zatknutý gestapom a ešte v ten deň bez súdu popravený v bývalých delostreleckých kasárňach v Prahe-Ruzyni. (zdroj: Wikipédia)
Skuteckého 11, Banská Bystrica